Arise, awake, and stop not till the goal is reached
- Swami Vivekananda
0422 - 2542481 / 0422-2556351 school.rsp@bvbcbe.in
News :

Faculty

Home / Faculty
  • Teaching Staff Namelist
  • OFFICE & NON - TEACHING

Teaching Staff Name list

Sl.No.Name
1SHANKAR R G - Principal
2SRIMATHI S
3GRACE RATNA ROY
4RASHMI NAGPAL
5SRIDEVI KS
6UMA DEVI K R
7BHUVANESWARI A
8TAMILSELVAN S
9ANANDA KRISHNAN S
10THIYAGARAJAN M
11VIJAYA S
12PUSHPA R
13KEERTHIKA M
14SUJATHA ASOKAN
15KALA SUBRAMANIAM
16MARY ELIZABETH P
17VALARMATHY V
18RACHEL SUDHA
19PUSHKALA T T
20VIDYAKALA A
21SHANMUGAVEL S
22KOWSALYA S
23MEGALA J
24MEGALA G
25NIVEDHITHA M N
26RAJALAKSHMI M V
27RAJASHREE V
28LEEJA JOSE
29NAGALAKSHMI K
30BEENA JOSE
31VIDYA V
32DILSHAD S
33SUNANTHA A A
34BHUVANESWARI M
Sl.No.Name
35SUMITHRA S
36AKILANDESWARI S
37FLANY JOSE
38MANGAYARKARASI V
39ANANTHI T
40NITHYA K
41SRIDEVI S
42RAJESWARI P
43PRADEEPA K P
44SINDHU A
45KAMALAVENI K
46MAHESHKUMAR R
47VANAJA S
48UMADEVI S
49SHOBANA P
50JOTHI RANI S
51ANJANA N
52SUBHASHREE K
53KARTHIKA V
54MEKALA D
55HARIPRIYA V S
56VIJAYALAKSHMI V
57KAVITHA PK
58SURIYA K S
59MAHALSKHMI C V
60GEETHA P
61SRIDEVI R S
62RAJITHA R
63ANANDHI T
64SASIKALA S
65PADMAVATHY J
66UMARANI D
67LAKSHMI K

OFFICE & NON – TEACHING Staff Name list

Sl.No.Name
1Ganesh Kumar R
2Chandrasekar C S
3Unni C C
4Hemavani M
5Mahalakshmi R
6Sasikumar K
7Deepa B
8Yogeswari R
9VAISHNAVI G
10Balachander M
11Vijayalakshmi P
Sl.No.Name
12Sahaya Mary J
13Raju p
14Karthikeyan k
15Babu N
16Selvi M
17Manikandan
18Selvi K
19SEETHALAKSHMI
20Selvi S
21Nagammal
22Gowri