Arise, awake, and stop not till the goal is reached
- Swami Vivekananda
0422 - 2542481 / 0422-2556351 school.rsp@bvbcbe.in
News :

Faculty

Home / Faculty
  • Teaching Staff Namelist
  • OFFICE & NON - TEACHING

Teaching Staff Name list

Sl.No.Name
1SHANKAR R G - Principal
2SRIMATHI S
3RASHMI NAGPAL
4SRIDEVI KS
5TAMILSELVAN S
6VIJAYA S
7PUSHPA R
8KEERTHIKA M
9LATHA R
10PREMA G
11HERKIRAN KAUR
12DEEPA U KRISHNAN
13VELLANKANNIE A N
14SUHITHRA N
15SUJATHA ASOKAN
16KALA SUBRAMANIAM
17MARY ELIZABETH P
18VALARMATHY V
19RACHEL SUDHA
20PUSHKALA T T
21VIDYAKALA A
22SHANMUGAVEL S
23NAGALAKSHMI K
24MANGAYARKARASI V
25MEGALA J
26MEGALA G
27NIVEDHITHA M N
28RAJASHREE V
29LEEJA JOSE
30BEENA JOSE
31VIDYA V
32DILSHAD S
33SUNANTHA A A
Sl.No.Name
34BHUVANESWARI M
35SUMITHRA S
36AKILANDESWARI S
37FLANY JOSE
38ANANTHI T
39NITHYA K
40SRIDEVI S
41RAJESWARI P
42PRADEEPA K P
43SINDHU A
44KAMALAVENI K
45MAHESHKUMAR R
46VANAJA S
47SHOBANA P
48UMADEVI S
49SUBHASHREE K
50ANJANA N
51MEKALA D
52KARTHIKA V
53BHAVANI K
54RANI M
55JAYASHREE S
56SWATHI V
57VIJAYALAKSHMI V
58GEETHA P
59SRIDEVI R S
60RAJITHA R
61ANANDHI T
62SASIKALA S
63PADMAVATHY J
64LAKSHMI K
65SANGEETHA
66MONICA PRIYADARSHINI

OFFICE & NON – TEACHING Staff Name list

Sl.No.Name
1Ganesh Kumar R
2Chandrasekar C S
3Unni C C
4Hemavani M
5Mahalakshmi R
6Deepa B
7Yogeswari R
8Vaishnavi G
9Balachandar M
10Raju P
Sl.No.Name
11Karthikeyan K
12Babu N
13Selvi M
14Manikandan S
15Selvi S
16SEETHALAKSHMI
17Selvi S
18Nagammal
19Gowri