Arise, awake, and stop not till the goal is reached
- Swami Vivekananda
0422 - 2542481 / 0422-2556351 school.rsp@bvbcbe.in
News :

Faculty

Home / Faculty
  • Teaching Staff Namelist
  • OFFICE & NON - TEACHING

Teaching Staff Name list

Sl.No.Name
1SHANKAR R G - Principal
2SRIMATHI S
3GRACE RATNA ROY
4RASHMI NAGPAL
5SRIDEVI KS
6BHUVANESWARI A
7TAMILSELVAN S
8THIYAGARAJAN M
9VIJAYA S
10PUSHPA R
11KEERTHIKA M
12LATHA R
13PREMA G
14HERKIRAN KAUR
15SUJATHA ASOKAN
16KALA SUBRAMANIAM
17MARY ELIZABETH P
18VALARMATHY V
19RACHEL SUDHA
20PUSHKALA T T
21VIDYAKALA A
22SHANMUGAVEL S
23NAGALAKSHMI K
24MANGAYARKARASI V
25MEGALA J
26MEGALA G
27NIVEDHITHA M N
28RAJASHREE V
29LEEJA JOSE
30BEENA JOSE
31VIDYA V
32DILSHAD S
33SUNANTHA A A
34BHUVANESWARI M
35SUMITHRA S
Sl.No.Name
36AKILANDESWARI S
37FLANY JOSE
38ANANTHI T
39NITHYA K
40SRIDEVI S
41RAJESWARI P
42PRADEEPA K P
43SINDHU A
44KAMALAVENI K
45MAHESHKUMAR R
46VANAJA S
47SHOBANA P
48UMADEVI S
49SUBHASHREE K
50ANJANA N
51MEKALA D
52KARTHIKA V
53BHAVANI K
54RANI M
55JAYASHREE S
56SWATHI V
57VIJAYALAKSHMI V
58KAVITHA PK
59SURIYA K S
60MAHALSKHMI C V
61GEETHA P
62SRIDEVI R S
63RAJITHA R
64ANANDHI T
65SASIKALA S
66PADMAVATHY J
67UMARANI D
68LAKSHMI K
69BRINDA

OFFICE & NON – TEACHING Staff Name list

Sl.No.Name
1Ganesh Kumar R
2Chandrasekar C S
3Unni C C
4Hemavani M
5Mahalakshmi R
6Sasikumar K
7Deepa B
8Yogeswari R
9Vaishnavi G
10Balachandar M
11Vijayalakshmi P
Sl.No.Name
12Raju p
13Sahaya Mary J
14Karthikeyan k
15Babu N
16Selvi M
17Manikandan
18Selvi K
19SEETHALAKSHMI
20Selvi S
21Nagammal
22Gowri